Lucia Meszárošová

Bakalářská práce

Porušenie zmluvy a jeho právne následky v OZ

Breach of contract and its legal consequences in OZ
Abstract:
The bachelor work focuses on contracts, their breaching and on the consequences of the breach. The first chapter is dedicated to the law of obligation, defining the law of obligation as itself and containing its elements and object. The second chapter includes contracts, their legal form and deal with the relevance, the origin, the demise and the security of the legal action. The third chapter is aimed …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá zmluvami, ich porušením a následkami porušenia. Prvá kapitola sa venuje záväzkovému právu, definuje záväzkové právo ako také, zaoberá sa znakmi a predmetom záväzkového práva. Druhá kapitola sa zaoberá zmluvami a ich právnou úpravou, rozoberá náležitosti právneho úkonu, vznik a zánik zmluvy, ako i jej zabezpečenie. Tretia kapitola je zameraná na porušenie zmluvy a následky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Marko
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře