Mgr. Klára Částečková

Diplomová práce

Právní ochrana povinného a třetích osob v rámci exekuce

Legal Protection of the Debtor and the Third Parties at the Enforcement Proceedings
Anotace:
Cílem diplomové práce je vymezit možnosti ochrany povinného a třetích osob v rámci exekuce. Nejdříve je obecně definována ochrana vlastnického práva a zásady exekučního řízení. Následuje přehled jednotlivých institutů týkajících se dané problematiky, a také návrh nové právní úpravy, tedy úvahy de lege ferenda. Pozornost je věnována především vylučovací žalobě a vztahu mezi vyškrtnutím věci ze soupisu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determinate possibilities of legal protection of the debtor and third parties at the enforcement proceedings. Firstly, is defined protection of rights in property and principles of execution. The following is an overview of individual institutes that are related to the topic of this thesis, and also a proposal of new legislation, thus consideratons on the possible changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miloslav Hrdlička
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma