Bc. Radim Ošťádal

Diplomová práce

Metody správy šifrovacích klíčů pro šifrování souborů

The key management methods for the file encryption
Anotace:
Práce se zabývá studiem dostupných standardů týkajících se generování šifrovacích klíčů z psatelných hesel, informací přikládaných k šifrovaným souborům a metod ověření znalosti klíče při požadavku o dešifrování. Dále se zabývám distribucí klíčů v síťovém prostředí a správou šifrovacích klíčů v paměti. Jednotlivé standardy vzájemně porovnávám a popisuji jejich výhody a nevýhody. Hlavním cílem práce …více
Abstract:
The diploma thesis summarize available standards relating to generation of encryption keys from memorable passwords, information attached to encrypted files and methods for key verification after request for decryption. Then I am interested in key distribution in network environment and in encryption key management and usage in memory. I compare all standards and describe its advantages and disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky