Bc. Žaneta Voldánová

Bakalářská práce

The Use of Songs in the Classroom with a Focus on Grammatical Mistakes

The Use of Songs in the Classroom with a Focus on Grammatical Mistakes
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje užití hudby jako metody výuky a studia anglického jazyka a je zaměřena především na gramatické chyby v písničkách a jejich vliv na dospívající studenty angličtiny. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje různé aspekty práce s hudbou v hodinách anglického jazyka se záměrem zlepšit poslechové dovednosti, výslovnost, slovní …více
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to the use of music as a method of teaching and learning English and it is focused especially on grammatical mistakes in songs and the effect they have on teenage English learners. The thesis is divided into two main parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part describes various aspects of working with music in English lessons in order to improve …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta