Bc. Michaela Kaňová

Diplomová práce

Vzdělávání všeobecných sester v paliativní péči

Nursing Education in Palliative Care
Anotace:
Paliativní medicína je velmi mladý medicínský obor (u nás uznán v r. 2004), který se však rychle rozvíjí. Kromě jiného i vzhledem k demografickému vývoji naší společnosti nabývá problematika paliativní péče na významu a je žádoucí ji brzy a smysluplně zapracovat do stávajícího systému zdravotní péče. To však vyžaduje dostatek vzdělaných odborných pracovníků. V této diplomové práci se zabývám zjišťováním …více
Abstract:
Palliative care is a relatively young, yet fast developing field of medicine (in the Czech Republic recognized in 2004). In relation to the demographic development of our society and many other factors, the problematics of palliative care is of growing importance and it is essential to be integrated purposefully and as soon as possible into the existing structure of health care. This, however, makes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta