Roman Jančo

Diplomová práce

Centrum obce, Blatnica, Obnova a udržitelnost venkova: Turiec – krajina a sídelní struktura

The center of the village, Blatnica, renewal and rural sustainability: Turiec - landscape and residential structure
Anotace:
Jančo, R.: Centrum obce Blatnica, Obnova a udržitelnost venkova: Turiec – krajina a sídelní struktura: Diplomová práca. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2017, Vedúci práce: Kiszka, J. Predmetom diplomovej práce je skúmanie vývoja a stavu kultúrnej krajiny a vidieka v regióne Turiec. Na začiatku sa práca zaoberá porovnaním minulosti a súčasnosti na …více
Abstract:
Jančo, R.: The center of village, Blatnica, renewal and rural sustainability: Turiec – landscape and residential structure: Diploma thesis . Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava , Faculty of Civil Engineering , Department of Architecture , 2014 , Supervisor: Kiszka , J The diploma thesis about the study of the development and state of the cultural landscape and the countryside of the Turiec …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Josef Kiszka
  • Oponent: Ivan Gürtler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma