Jakub Šteiner

Bakalářská práce

Přípravná fáze investičních akcí municipality s důrazem na náročnost provozování

A preparation stage of the municipality investment projects with the focus on operational demand and costs
Anotace:
Tato práce se zabývá financováním a hodnocením investičních akcí municipalit. Vyjmenovává předpoklady pro investiční aktivitu municipalit, vymezuje oblasti, ve kterých by se municipality měly investičně angažovat. Popisuje postup takové investiční akce od fáze zjištění její potřeby po výslednou kolaudaci. Na závěr jsem pomocí popsaných postupů a kritérií zhodnotil konkrétní investiční projekt městské …více
Abstract:
This work deals with financial aspects and rating of municipality investments. It specifies prerequisites for investment activity of municipality, shows areas, where municipality investments are appropriate. It describes how such investment actions should be done from the phase of recognizing the need of investment activity to final approval procedure. In the last chapter, I evaluated one specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Táňa Karlíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šteiner, Jakub. Přípravná fáze investičních akcí municipality s důrazem na náročnost provozování. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní