Monika ORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Efektivní nákup a prodej podniku

Effective purchase and sale of business
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast nákupu a prodeje ve společnosti ROTAREX PRAHA, s. r. o. Cílem této práce je charakterizovat nákup a prodej ve vybraném podniku, stanovit nedostatky a navrhnout jejich zlepšení. Tato práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola popisuje společnost ROTAREX PRAHA, s. r. o. V další kapitole je charakterizován nákup a analýza nákupního oddělení ve společnosti …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on section of purchasing and selling at company ROTAREX PRAHA s.r.o. The goal of this thesis is to describe purchase and sell in selected company, determine deficiencies and propese their improvements. This thesis is devided into several chapters. The first charter describes the company ROTAREX PRAHA s.r.o. The next chapter describes purchase and analysis of the purchasing …více
 

Klíčová slova

nákup nákupní proces prodej
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Jiří Hofman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ORAVCOVÁ, Monika. Efektivní nákup a prodej podniku. Cheb, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management