Bc. Jana Padrnosová

Bakalářská práce

Representation of sexual crimes against women in media

Representation of sexual crimes against women in media
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mediální prezentací sexuálních trestných činů páchaných na ženách. Prostřednictvím kritické analýzy diskurzu se práce zaměřuje na rozbor výzkumů zabývajících se touto problematikou v 90. letech 20. století a výzkumů v období po rozmachu online hnutí #MeToo v roce 2017. Hlavním cílem práce je popsat výzkumy a jejich nálezy z uvedených období a porovnat, zda se diskurz …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the representation of sexual crimes against women in media. Through critical analysis of discourse, the work focuses on analysing research on the issue conducted in the 1990s and research in the period of the online #MeToo movement in 2017 until 2022. The main aim of the work is to describe the research and its findings from those times and compare whether the discourse …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Šplíchalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura