Bc. Veronika Janáková

Diplomová práce

Připravenost Ukrajiny na vstup do NATO

Readiness of Ukraine for Entrance into NATO
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit, zda je Ukrajina v současné době připravena na vstup do NATO či nikoli, a to na základě kritérií stanovených v rámci Studie o rozšiřování NATO z roku 1995. Je strukturována do tří hlavních částí, z nichž první se zabývá procesem rozšiřování NATO po roce 1991, čímž zasazuje problematiku do širšího kontextu, druhá kapitola pojednává o vývoji vztahů mezi Ukrajinou a Aliancí po …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate readiness of Ukraine for entrance into NATO at the present time. The evaluation is based on criteria defined in compliance with the Study on NATO Enlargement, which was presented in 1995. The thesis is divided into three main chapters. The first part deals with the process of NATO enlargement after 1991 and helps to contextualize the issue. The second chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií