Antonie Vlková

Bachelor's thesis

Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku

The Psychosocial Needs of Senior Citizens in Retirement Homes in the Uherský Brod Region
Anotácia:
Bakalářská práce rozebírá problematiku psychosociálních potřeb seniorů ve vybraných za- řízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku. Práce se skládá ze dvou částí. V první, teo- retické části objasňuje pojmy stáří a stárnutí, včetně jeho rozdělení a změny ve stáří. Zabývá se psychosociálními potřebami seniorů, dále legislativou v oblasti sociálních služeb. Prak- tická část je zaměřena na kvantitativní …viac
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the problem of seniors´s psychosocial needs in selected social ser- vice facilities on Uherskobrodsko. The work consists of two parts. In the first, theoretical part, it explains the terms of age and aging, including its distribution and changes in the old age. It deals with the psychosocial needs of the seniors, as well as legislation in the field of social services. The practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zverejniť od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlková, Antonie. Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe