Mgr. Martin NOSEK

Bakalářská práce

Adaptační kurzy na 2. stupni základních škol v Ústeckém kraji - metody práce a formy realizace

Adaptation courses on ISCED 2 education degree in Ústecký region - methods of work and forms of realization
Anotace:
Cílem předložené kvalifikační práce s názvem Adaptační kurzy na 2. stupni základních škol v Ústeckém kraji metody práce a formy realizace je na základě teoretických poznatků z dostupných odborných literárních zdrojů, osobních zkušeností a realizovaného empirického výzkumu analyzovat využívání adaptačních kurzů na 2. stupni základních škol k třídnímu managementu. Kvalifikační práce je rozdělena na dvě …více
Abstract:
The main objective of the submitted qualification thesis entitled "Adaptation courses at the 2nd level of elementary schools in the Ústí nad Labem Region - methods of work and form of implementation" is to analyze the use of adaptation courses at the 2nd level of elementary school for the purpose of class management based on theoretical knowledge from available literary sources, personal experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Karel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOSEK, Martin. Adaptační kurzy na 2. stupni základních škol v Ústeckém kraji - metody práce a formy realizace. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta