Bc. Lucie Mizerová

Diplomová práce

Fenologická pozorování ve smrkovém porostu na ekosystémové stanici Rájec, Drahanská vrchovina

Phenological Observations in the Spruce Stands at the Ecosystem Station Rájec, Drahany Highlands
Anotace:
Předmětem této diplomové práce bylo zhodnocení nástupu fenologických fází s ohledem na měnící se mikroklimatické podmínky prostředí u smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst) v dospělé a mladé smrkové monokultuře na ekosystémové stanici Rájec, Drahanská vrchovina. Společně se smrkem byla sledována také fenologie smrkového podrostu. Využita byla metoda jak pozemní fenologie, tak pozorování fenokamerami …více
Abstract:
This diploma thesis evaluates the commencement of phenophases considering the changing microclimate conditions in the habitat of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst) in a young and a mature spruce monoculture at the ecosystem station Rájec. The phenology of spruce undergrowth has also been under observation. Regarding the methods, above-ground phenology and observation by means of phenocams have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta