Mgr. Denisa Veselská

Master's thesis

Jádrový šamanismus jako součást hnutí New Age? Etnografická studie jádrového šamanismu a jeho komparace s hnutím New Age.

Core shamanism as a part of New Age movement? Ethnographic study of core shamanism and its comparison with New Age movement.
Abstract:
The diploma thesis is reflecting the tradition of core shamanism in Brno and Bratislava with help of the chosen samples of informants (amateurs and professional neoshamans). The inductive method leads to linking research problems in a broader context by comparing trainees of core shamanism with definition of the members of the New Age movement. The research questions were compiled on knowledge of theoretical …more
Abstract:
Cieľom diplomovej tézy je reflektovanie tradície jadrového šamanizmu v mestách Brno a Bratislava pomocou vybranej vzorky informátorov (laici a neošamanky). Induktívnym spôsobom dochádza k prepojeniu skúmanej problematiky do širšieho kontextu pomocou porovnávania praktikantov jadrového šamanizmu s definovaním členov hnutia New Age. Výskumné otázky boli zostavené na poznatkoch vychádzajúcich z teoretických …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií