Pavel KŘÍŽ

Bakalářská práce

Bezpečný provoz open source systémů na platformách LAMP a LEMP

Safe operation of open source systems on LAMP and LEMP platforms
Anotace:
Práce za zabývá CMS, CRM, e-shop a dalšími open source aplikacemi provozovaných na platformě Linux + Apache/Nginx + PHP + MySql/MariaDB. Cílem je popsat nejčastější chyby při konfiguraci, které mohou způsobit zranitelnost nejen konkrétní aplikace, ale i celého serveru a případně i okolní sítě a popsat, jak a proč eliminovat jednotlivá možná slabá místa. Práce je dále zaměřena na konkrétní open source …více
Abstract:
The work deals with CMS, CRM, e-shop and other open source applications running on the platform Linux + Apache / Nginx + PHP + MySql / MariaDB. The goal is to describe the most common configuration errors that can cause vulnerabilities not only in a particular application, but also the entire server and possibly the surrounding networks, and describe how and why to eliminate individual possible vulnerabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽ, Pavel. Bezpečný provoz open source systémů na platformách LAMP a LEMP. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.