Bc. Marie Brychtová

Diplomová práce

Charakterizace katalyzátorů na bázi Ni a Mo a studium jejich aktivity v oxidativní dehydrogenaci ethanu Charakterizace katalyzátorů na bázi Ni a Mo a studium jejich aktivity v oxidativní dehydrogenaci ethanu

Characterization of the Ni- and Mo-based catalysts and study of its activity in the oxidative dehydrogenation of ethane
Anotace:
Diplomová práce se zabývá katalyzátory niklu a molybdenu nanesenými na alumině.Předmětem studia jsou katalyzátory molybdenu nanesené impregnací prekurzoru molybdenu na aluminu(Mo-alumina) a dva typy katalyzátorů niklu a to (a) katalyzátory niklu připravené impregnací prekurzoru niklu na aluminu (Ni-alumina) lišící se obsahem niklu a tepelným opracováním (kalcinací) katalyzátoru a (b) katalyzátory ve …více
Abstract:
The thesis deals with a study of nickel and molybdenum based catalysts supported on alumina. The attention is focused on molybdenum catalysts prepared by impregnation of molybdenum on alumina support and two types of nickel catalysts ? (I) nickel catalysts prepared by impregnation of nickel on alumina support with the different amount of nickel and thermal treatment (calcination) and (II) nickel-aluminum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brychtová, Marie. Charakterizace katalyzátorů na bázi Ni a Mo a studium jejich aktivity v oxidativní dehydrogenaci ethanu Charakterizace katalyzátorů na bázi Ni a Mo a studium jejich aktivity v oxidativní dehydrogenaci ethanu . Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Technická fyzikální chemie