Bc. Jana Hanáčková

Bachelor's thesis

Vliv muzikoterapie a canisterapie na rozvoj žáků s těžkým postižením

The influence of music therapy and canistherapy on the development of pupils with severe disabilities
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá vlivem muzikoterapie a canisterapie na tři žáky s těžkým postižením ve školním prostředí. Dále se snaží popsat osobnostní rozvoj žáka v oblasti jemné a hrubé motoriky, komunikace a chování.Teoretická část práce se zabývá problematikou žáků s těžkým postižením obecně. Popisuje těžké postižení, a možnosti vzdělávání žáků s těžkým postižením. Přibližuje možnost používání terapeutických …more
Abstract:
My final thesis is focused on the effects of music therapy and animal-assisted therapy (therapy dogs in particular) on three differently able pupils in the school environment. Furthermore this thesis aeiwis to describe personal progression and development of pupils motor skills, communication and bahavior. The theoretical part of my work is focused on issues of differently able pupils in general. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta