Tereza PRASKOVÁ LASÁKOVÁ

Bakalářská práce

Fenomén hra - Hra v období batolete a její vliv na psychosociální vývoj dítěte

Phenomenon of play - Play during toddlerhood and its effect on psychosocial development of a child
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem hry a jeho vlivem na vývoj dítěte. Hlavním cílem byla rešeršní činnost a následné zpracování získaných informací na uvedené téma. Rešerše byla provedena v databázi EBSCOhost a ProQuest Cental. Na základě utřídění faktů jsou ve výsledku práce obsaženy odpovědi na otázky, které byly kladeny v úvodu metodologické části.
Abstract:
The thesis paper is concerned with the theme of play and its effect on a child development. The main goal of the methodological part was a background research followed by compiling of acquired information on the given topic. Background research was executed in a database EBSCOhost and ProQuest Cental. Classification of facts resulted in presentation of answers to questions which were asked in the introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRASKOVÁ LASÁKOVÁ, Tereza. Fenomén hra - Hra v období batolete a její vliv na psychosociální vývoj dítěte . Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nokcde nokcde/2
20. 6. 2017
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.