Mgr. Jana Hrdličková

Bachelor's thesis

Drama and Drama Techniques in the Context of Teaching English to Adults

Drama and Drama Techniques in the Context of Teaching English to Adults
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá využitím dramatu a dramatických technik ve výuce angličtiny dospělých studentů. V teoretické části pojednává o charakteristických znacích dospělých studentů, krátce o metodě CLIL (Content and Language Integrated Learning; propojení obsahu a jazyka ve výuce) a charakteristice a výhodách užití dramatu a dramatických technik. Tato část práce je doplněna o několik příkladů dramatických …viac
Abstract:
The bachelor thesis concerns with a phenomenon of using drama and drama techniques in English classes for adults. The characteristic features of adult learners, a short note about CLIL (Content and Language Integrated Learning), or characteristics and benefits of drama and drama techniques as well as the examles of some techniques are the matter of the theoretical part. The pratical part includes a …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedúci: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta