Theses 

Psychomotorika v předškolním vzdělávání - Lesní školka – Mgr. Michaela Němcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michaela Němcová

Bakalářská práce

Psychomotorika v předškolním vzdělávání - Lesní školka

Psychomotricity in pre - school education - Forest nursery

Anotace: Bakalářská práce Psychomotorika v předškolním vzdělávání - Lesní školka se v teoretické části zabývá druhy alternativního vzdělávání a uvádí jejich základní charakteristické rysy. Dále se konkrétněji zaměřuje na lesní mateřskou školu, od historie, přes jednotlivé typy, až po podmínky vzniku LMŠ Lištička. Vzhledem k tomu, že má lesní mateřská škola netradiční přístup, snažili jsme se ji propojit s psychomotorickými hrami a s originálními pomůckami. V empirické části jsme na základě kvantitativního výzkumu formou dotazníků zjišťovali informovanost rodičů o různých typech alternativního vzdělávání a zájem rodičů o lesní mateřské školy. Výsledky šetření jsme graficky vyhodnotily.

Abstract: This thesis Psychomotor Education in Preschool Years - Forest Nursery deals with the basic division of an alternative education for children of preschool age and describes common features of the education.The theoretical part of this work is focused on history and models of forest nurseries, and conditions of establishment of the certain forest nursery Lištička. Forest nurseries use innovative approach and therefore we tried to link it with psychomotor games and original tools. The empirical part is based on quantitative research using questionnaires investigated the awareness of parents about the different types of alternative education and parental interest in forest nurseries. The results are graphically evaluated.

Klíčová slova: Alternativní vzdělávání, lesní mateřská škola, předškolní vzdělávání, psychomotorika Alternative education, forest nursery, preschool education, psychomotricity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz