Mgr. Michaela Němcová

Bachelor's thesis

Psychomotorika v předškolním vzdělávání - Lesní školka

Psychomotricity in pre - school education - Forest nursery
Anotácia:
Bakalářská práce Psychomotorika v předškolním vzdělávání - Lesní školka se v teoretické části zabývá druhy alternativního vzdělávání a uvádí jejich základní charakteristické rysy. Dále se konkrétněji zaměřuje na lesní mateřskou školu, od historie, přes jednotlivé typy, až po podmínky vzniku LMŠ Lištička. Vzhledem k tomu, že má lesní mateřská škola netradiční přístup, snažili jsme se ji propojit s psychomotorickými …viac
Abstract:
This thesis Psychomotor Education in Preschool Years - Forest Nursery deals with the basic division of an alternative education for children of preschool age and describes common features of the education.The theoretical part of this work is focused on history and models of forest nurseries, and conditions of establishment of the certain forest nursery Lištička. Forest nurseries use innovative approach …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedúci: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta