Bc. Veronika Chlumská

Diplomová práce

Organizační struktura nadnárodních společností

Organizational structure of multinational companies
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popis a analýza organizační struktury nadnárodní společnosti. Teoretická část se zaměřuje na globalizaci, důvody, které společnosti vedou k rozšíření svých aktivit i na mezinárodní trhy, formy vstupu na zahraniční trh, organizování a kulturní odlišnosti jednotlivých zemí. Poznatky získané v teoretické části jsou následně aplikovány v části praktické, ve které je představena …více
Abstract:
The subject matter of the thesis is description and analysis of the organisational structure of a multinational company. The theoretical part is focused on globalisation, on the reasons leading the companies to extension of their activities even to international markets, forms of entry into a foreign market, organisation of business activities and cultural differences of individual countries. The knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management