Theses 

Arabismes dans les chansons de rap français : traitement lexicographique, adaptation phonique et rôle de l’origine des rappeurs – Bc. Anna Zelenková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Bc. Anna Zelenková

Diplomová práce

Arabismes dans les chansons de rap français : traitement lexicographique, adaptation phonique et rôle de l’origine des rappeurs

Arabisms in French Rap Songs: Lexicographic Treatment, Acoustic Adaptation and the Role of the Origin of Rappers

Abstract: The present thesis examines the frequency, distribution and degree of adaptation of loanwords from Arabic in texts of French rap songs. In the theoretical section we describe Arabic loanwords in French. We focus on the second generation of immigrant descendants of the French suburbs from the perspective of identity. Further we characterize the role of arabisms in the language of the marginalized youth and the impact of these loanwords on (colloquial) French. A collection of 126 songs has become the basis of the practical component of this study. These were assembled into three sub-corpora so that we could monitor and compare the use of arabisms used by rappers of Arab and non-Arab origin. The arabisms are examined using quantitative and lexicographic method and we also focus on the acoustic adaptation in French. Without using suitable dictionary as a reference we than suggest a lemmatization of arabisms, especially of those which have a high number of graphic representations. This proposial is based on detailed analysis of lexical occurrences, observations of spelling options, acoustic implementation of loanwords, but also original forms and meanings of words in Arabic.

Abstract: Diplomová práce zkoumá frekvenci, distribuci a míru adaptace výpůjček z arabštiny v textech francouzských rapových písní. V teoretické části popisujeme výpůjčky z arabštiny ve francouzštině. Zaměřujeme se zejména na situaci potomků imigrantů ve druhé generaci na francouzských předměstích z pohledu identitárního. Dále charakterizujeme roli arabismů v jazyce této marginalizované mládeže a vliv těchto výpůjček na (hovorovou) francouzštinu. Východiskem pro praktickou část se stal korpus složený ze 126 skladeb, který byl sestavený do tří subkorpusů tak, aby bylo možné sledovat a porovnávat užívání arabismů rapery arabského a nearabského původu. Zkoumáme zde arabismy z hlediska kvantitativního, lexikograficky-integračního a zaměřujeme se také na zvukovou adaptaci arabismů ve francouzštině. Na základě detailních analýz slovníkových výskytů, pozorování grafických variant, zvukových realizací výpůjček, ale také původních forem a významů slov v arabštině, potom navrhujeme lematizaci arabismů bez referenční slovníkové opory, zejména pak těch, které mají vysoký počet grafických variant.

Klíčová slova: výpůjčka, arabština, lematizace, francouzský rap, korpus, grafická varianta, loanword, Arabic, lemmatization, French rap, corpora, graphic representation

Jazyk práce: francouzština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Alena Polická, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:07, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz