Nikol Lašáková

Bachelor's thesis

Intrahepatální cholestáza v těhotenství z pohledu porodní asistentky

Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy from the Midwife's Perspective
Abstract:
LAŠÁKOVÁ, Nikol. Intrahepatální cholestáza v těhotenství z pohledu porodní asistentky. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň klasifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: MUDr. Magdalena Kučerová. Praha. 2020. 61 s. Tématem bakalářské práce je intrahepatální cholestáza v těhotenství z pohledu PA. Intrahepatální cholestáza v těhotenství je nejčastějším reverzibilním onemocněním jater vázaným pouze …more
Abstract:
LAŠÁKOVÁ, Nikol. Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy from the Midwife’s Perspective. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: MUDr. Magdalena Kučerová. Prague. 2020. 61 s. This bachelor thesis focuses on intrahepatic cholestasis of pregrancy from the midwife’s perspective. Intrahepatic cholestasis of pregnancy is the most common, reversible liver disease closely connected with pregnancy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: MUDr. Magdalena Kučerová
  • Reader: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická

Medical College

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife

Theses on a related topic