Mgr. Milan Prvák

Bakalářská práce

Stanovení ultrafialové světelné křivky hvězdy sigma Ori E

Determination of the ultraviolet light curve of the star sigma Ori E
Anotace:
V této práci studujeme proměnnost hvězdy sigma Ori E v ultrafialové oblasti spektra. Aplikací virtuálních filtrů na sérii spekter získáváme hvězdné velikosti pro několik vybraných vlnových délek. Sestavená světelná křivka se v základních rysech shoduje s pozorováním ve viditelné části spektra a je v dobré shodě s předpokládaným modelem proměnnosti. Tvar křivky je podobný pro většinu zkoumaných délek …více
Abstract:
In the present work we study variability of the star sigma Ori E in the ultraviolet spectrum. Applying virtual filters on a set of spectra we get magnitudes for several specified wavelenghts. Composed light curve is in general features identical to the visual light curve and is in good agreement with the anticipated model of variability. The shape of the curve is similar for most of studied wavelengths …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2009
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Astrofyzika