Bc. Iuliia Sadovykh

Diplomová práce

Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska

European debt crisis and euro, reasons and possible solutions
Anotace:
Předmětem diplomové práce je prozkoumání důvodů vzniku dluhové krize v Evropě a analýza jejích dopadů na určité země Evropské unie. V první kapitole je popsán průběh nejznámějších krizí 20. století. Druhá kapitola je zaměřena na prozkoumání problematiky integračních procesů v rámci evropského regionu, kde hlavní pozornost je věnována vzniku a rozvoji Hospodářské a měnové unie. V třetí kapitole je analyzována …více
Abstract:
The object of diploma thesis is to analyze causes of the origin of debt crisis in Europe and its impacts on selected member states of the European Union. The first chapter describes the most famous crises of the 20th century. The second chapter focuses on exploring issues of integration processes in the European region, where the main attention is paid to the formation and development of Economic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní