Theses 

Vyhodnotenie materiálu pohrebiska otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu v Nižnej Myšli (hroby 1-792) – Mgr. Tomáš Nováček, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tomáš Nováček, Ph.D.

Disertační práce

Vyhodnotenie materiálu pohrebiska otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu v Nižnej Myšli (hroby 1-792)

Analysis of otomany-füzesabony cultural complex necropolis in Nižná Myšľa (graves 1 -792)

Abstract: The topic of the dissertation is a material analysis and basic characteristic of otomany - füzesabony cultural complex necropolis in Nižná Myšľa. Thesis describes all artifacts and excavations circumstances of all so far found 792 graves, in the context of a micro - region Košice basin during older Bronze Age period.

Abstract: Téma dizertačnej práce je vyhodnotenie materiálu a základná charakteristika pohrebiska otomansko - füzesabonyského kultúrneho komplexu v Nižnej Myšli.V práci sú detailne analyzované artefakty a nálezové okolnosti, všetkých doposiaľ objavených 792 hrobov, v kontexte mikroregiónu Košickej kotliny v priebehu staršej doby bronzovej.

Klíčová slova: Nižná Myšľa, staršia doba bronzová, otomanská kultúra, pohrebisko, older Bronze Age, otomany-füzesabony cultural complex, necropolis

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
  • Oponent: Dr. h. c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz