Veronika VENCÚRIKOVÁ

Bakalářská práce

Evokovaný potenciál P3 a jeho aplikace v neuroinformatice

Event-related potential P3 and its application in neuroinformatics
Anotace:
Vlna P3 je evokovaný potenciál, který můžeme zaznamenat za pomoci EEG. Tato vlna může být vyvolána vizuálním nebo sluchovým stimulem. Typicky ji lze rozpoznat s latencí kolem 300 - 500 ms. Tato práce se zabývá experimentem, který evokuje potenciál P3. Z experimentu byla získána data. Ta byla upravována, průměrována a následně vyhodnocena. Druhým cílem práce bylo vytvořit grafické uživatelské rozhraní …více
Abstract:
The P3 is event-related brain potential (ERP), which we can measure by EEG. This wave can be evoked by stimulus. For example by visual or auditory stimulus. Typically, it can be observed with latency around 300 - 500 ms. This thesis deals with experiment design which evocates P3 wave. The data were obtained from this experiment. Then this data were compared, averaged and evaluated. The second aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011
Identifikátor: 43640

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VENCÚRIKOVÁ, Veronika. Evokovaný potenciál P3 a jeho aplikace v neuroinformatice. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd