Theses 

Založení veganské restaurace – Ing. Renata Holečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Destination Management in the Tourism Industry

Ing. Renata Holečková

Master's thesis

Založení veganské restaurace

Establishing of a vegan restaurant

Anotácia: Cílem této práce je vytvořit podnikatelský záměr restaurace, která by byla specializována na veganská jídla. Práce je rozdělena do tří částí - teoretické, praktické a návrhové. V první části jsou vysvětleny pojmy veganství a pojmy spojené s podnikáním. Druhá část obsahuje analýzy okolí podniku a výsledky dotazníkového šetření. Třetí část tvoří podnikatelský záměr pro vytvoření restaurace.

Abstract: The aim of this thesis is to establish a business plan for a restaurant specialized in a vegan dishes. There are three parts - theoretical, practical and proposal. The first part explains the concept of veganism and concepts associated with businesses. The second part contains analysis of the company environment as well as the results of the research I have made. The third part consists of a business plan for a restaurant.

Kľúčové slová: Podnikatelský záměr, restaurace, veganství, živá strava, životní styl. Business plan, lifestyle, restaurant, raw food, veganism.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Martina Beránek
  • Oponent: Ing. Mgr. Bc. Šárka Mejcharová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 17:12, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz