Michaela KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Důvody vyřazování dárců krve na Transfuzním oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Reasons of discarding blood donors at transfusion department of Hospital České Budějovice a.s.
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou důvody vyřazování dárců krve. Cílem je zhodnocení množství vyřazených dárců krve a jejich důvody vyřazení za roky 2015 a 2016, dále také provedení předodběrového a poodběrového vyšetření na Transfuzním oddělení Nemocnice ČB a.s. V teoretické části práce se věnuji důležitým událostem v historii transfuzního lékařství. Dále se zabývám kritérii pro přijetí dárců, oceňováním …více
Abstract:
The topic of thesis are reasons for discarding blood donors. The aim of this thesis is to evaluace the amount of discarded blood donors and the reasons for elimination in 2015 and 2016, further implementation of pre-sampling and post-sampling tests in the Blood Bank Department of the Hospital ČB, Ltd. In the theoretical part I attend to important events in the history of transfusion medicine. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Petr Biedermann

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Michaela. Důvody vyřazování dárců krve na Transfuzním oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nozmis nozmis/2
3. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2017
Bulanova, L.
4. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.