Michaela TICHÁ

Bachelor's thesis

Prevence v oblasti HIV/AIDS

Prevention in the sphere of HIV/AIDS
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku v oblasti prevence HIV/AIDS. V teoretické části je pojednáváno o léčbě, prevenci, epidemiologické situaci a v neposlední řadě o způsobech přenosu viru HIV. Cílem provedeného výzkumného šetření bylo zjistit rozsah znalostí a vědomostí studentů na středních zdravotnických školách v Plzeňském kraji. Z provedeného šetření vyplývá, že znalosti studentů v oblasti …more
Abstract:
The bachelor thesis concetrates on issues in the field of HIV/AIDS. Treatment, prevention, epidemiologic situation, moreover, transmission of the HIV virus are dealt with in the theoretical part of the thesis. The target of the conducted research was to find out what knowledge do students of secondary schools in the Pilsen region that specialise in medicine have. The restults of the research show that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TICHÁ, Michaela. Prevence v oblasti HIV/AIDS. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/