Michaela TICHÁ

Bachelor's thesis

Prevence v oblasti HIV/AIDS

Prevention in the sphere of HIV/AIDS
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku v oblasti prevence HIV/AIDS. V teoretické části je pojednáváno o léčbě, prevenci, epidemiologické situaci a v neposlední řadě o způsobech přenosu viru HIV. Cílem provedeného výzkumného šetření bylo zjistit rozsah znalostí a vědomostí studentů na středních zdravotnických školách v Plzeňském kraji. Z provedeného šetření vyplývá, že znalosti studentů v oblasti …viac
Abstract:
The bachelor thesis concetrates on issues in the field of HIV/AIDS. Treatment, prevention, epidemiologic situation, moreover, transmission of the HIV virus are dealt with in the theoretical part of the thesis. The target of the conducted research was to find out what knowledge do students of secondary schools in the Pilsen region that specialise in medicine have. The restults of the research show that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÁ, Michaela. Prevence v oblasti HIV/AIDS. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/