Kateřina Nováková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Integrační politika České republiky v kontextu Koncepce integrace cizinců od roku 2011

Abstract:
Absolventská práce se zaměřuje na integrační politiku České republiky v kontextu Koncepce integrace cizinců od roku 2011. V České republice se této problematice začala v posledních letech věnovat větší pozornost, a to proto, že roste počet přechodně nebo trvale žijících cizinců ze zemí mimo Evropskou unii na území České republiky. Cílem této práce je obsahovou analýzou dokumentů Koncepce integrace …more
Abstract:
The graduate thesis focuses on the integration policy of the Czech Republic in the context of the concept of immigrant integration since 2011. In the Czech Republic, this issue has begun to be given more attention in recent years, because the number of temporarily or permanently living foreigners from outside the European Union Territory of the Czech Republic has risen. The aim of this thesis is to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tereza Malochová
  • Reader: Mgr. Jan Mochťák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc