Lucie Liškutínová

Bachelor's thesis

Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti

A Cost Management Analysis of a Specific Company
Abstract:
Autor: Lucie Liškutínová Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti Tato bakalářská práce, která nese název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti, provádí analýzu řízení nákladů v dopravní a logistické společnosti L+L, s. r. o. Teoretická část se zabývá v závislosti na cíle práce definicí nákladů, jejich pojetím a klasifikací, dále jsou popsány i metody řízení nákladů. Praktická …more
Abstract:
Autor: Lucie Liškutínová Název: A Cost Management Analysis of a Specific Company This bachelor thesis, named Analysis of Cost Management in a Specific Company, analyzes the costs of transport and logistics of the L + L, s. r. o. company. The theoretical part of this thesis deals with the definition of its costs, conception, and classification of the methods of cost management. The practical part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Kuchařík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING