Mgr. Vojtěch Ripka

Doctoral thesis

Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited

Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited
Abstract:
Vědecká diskuse o komunistických režimech a jejich odkazu postrádá porozumění role sociální politiky v těchto systémech. Široce přijímaným faktem je, že poslední období komunistické vlády započalo rekonfigurací zdroje legitimity jako základu jejich stability. Součástí těchto snah bylo zavádění štědřejší a ambicióznější sociální politiky. Domnívám se, že výzkum by měl být postaven především na důkladné …more
Abstract:
ociální politice pozdějšího období Vanhuyssem. Klíčovým procesem pro porozumění domény bydlení je v mém případě alokační mechanismus. Po prozkoumání jeho regulačního rámce a ideologického kontextu na úrovně státostrany, tedy normativních pravidel a záměrů, představuji analýzu do lokální praxe vlastní distribuce na konkrétním místě. Terénní výzkum byl proveden ve městě Žďár nad Sázavou, neboť jsem ho …more
Abstract:
The scholarly oriented discussion about communist regimes and their legacies largely lacks understanding of the role of welfare policies in these systems. It has been widely acknowledged that the last period of communist rule started with attempts at reconfiguration of legitimacy as a source of stability. These efforts included implementation of more generous (and ambitious) welfare policies. I propose …more
Abstract:
s. Having examined its regulatory framework and its ideological context on the level of party-state and thus rules and intentions, I present an analytical probe into the actual practices of allocation of housing in a particular location. The field study was conducted at Žďár nad Sázavou, since I have identified it as the “paragon socialist city” with the most favorable conditions for implementation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Dr. Jolanta Aidukaite, doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií