Alena TOMANOVÁ

Bakalářská práce

Příspěvek na péči z pohledu sociálního pracovníka na Úřadu práce

Allowance for care from the perspective of a social worker at the employment office
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na přiznávání příspěvku na péči, zejména na hodnocení základních životních potřeb. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů, týkajících se příspěvku na péči, jeho vývoj v čase, vymezení péče samotné a poskytovatele péče. Dále jsou popsány podmínky nároku na příspěvek na péči, průběh řízení a podklady pro vydání rozhodnutí. Praktická část zahrnuje výsledky dotazníkového šetření …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on granting the care allowance, and especially on the assessment of the basic life needs. The theoretical part contains definitions of terms related to the care allowance, its development over time, the definition of the care itself and the definition of the care provider. Additionally, the conditions for the care allowance entitlement are described, together with the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Alena. Příspěvek na péči z pohledu sociálního pracovníka na Úřadu práce. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses np4ign np4ign/2
21. 6. 2018
Složky
Soubory
Marklová, E.
22. 6. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.