Bc. Martina Zbořilová

Master's thesis

Online merchandising – preference zákazníků

Online merchandising – customer preferences
Abstract:
ZBOŘILOVÁ, M. Online merchandising – preference zákazníků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Cílem této diplomové práce je navrhnout doporučení, jak by e-shopy mohly zlepšit svůj online merchandising, a tím zároveň i lépe oslovit své potenciální zákazníky. Ke zjištění jejich názorů, postojů a chování bylo využito kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. V rámci kvantitativního …more
Abstract:
ZBOŘILOVÁ, M. Online merchandising – customer preferences. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2021. The aim of this thesis is to propose recommendations on how e-shops could improve their online merchandising, and thus better address their potential customers. A combination of quantitative and qualitative research was used to explore customers opinions, attitudes, and behaviour. The quantitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field / specializace:
Economics and Management / Business Economics and Management / Commercial Communications