Bc. Lukáš Vavruša

Bachelor's thesis

Studium lithných borofosfátových skel dotovaných oxidem nikelnatým

Study of Lithium Borophosphate Glasses Doped by NiO
Abstract:
Byla připravena skla kompoziční řady Li2O-NiO-B2O3-P2O5 v molárních směsích (0,5-x)Li2O-xNiO-0,1B2O3-0,4P2O5. U skel byly zjišťovány jejich základní fyzikálně chemické vlastnosti (molární objem, chemická odolnost, index lomu) v závislosti na obsahu NiO. Termické vlastnosti skel byly studovány pomocí DSC, TM a HMTA. Z DSC, TM a HMTA křivek byly získány základní parametry charakterizující jejich termické …more
Abstract:
The glasses of composition series Li2O-NiO-B2O3-P2O5 were prepared in molar mixtures (0.5-x)Li2O-xNiO-0.1B2O3-0.4P2O5. There were tested their basic physic-chemical attributes (molar volume, chemical resistance, refractive index) depending on the content of NiO. The thermal attributes of the glasses were studied by DSC, TM and HMTA. From the DSC TM and HMTA curves were obtained the basic parameters …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vavruša, Lukáš. Studium lithných borofosfátových skel dotovaných oxidem nikelnatým . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická