Bc. Tereza Čechová

Bakalářská práce

Citizen cyberscience: Občanská věda v digitálních médiích

Citizen Cyberscience: Citizen Science in Digital Media
Anotace:
Bakalářská práce “Citizen cyberscience: Občanská věda v digitálních médiích” zkoumá oblast občanské vědy (angl. citizen science) v rámci digitálních médií. Cílem práce je pojem teoreticky popsat, zmapovat situaci na poli citizen cyberscience a porovnat jednotlivé přístupy. V první kapitole vysvětlíme pojem citizen science z obecného hlediska a teoreticky ho popíšeme. Rozdělíme citizen science na podoblasti …více
Abstract:
The thesis deals with citizen science in relation to digital media. This topic has become generally recognized as citizen cyberscience. The thesis divides citizen science in three general categories - traditional citizen science, citizen science focused on environmental justice and citizen cyberscience. In addition it offers the division of the projects within the citizen science into four groups according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.