Iva Ferlez

Bakalářská práce

China’s Belt and Road Initiative and sustainable development: a case study of China-Serbia relations from 2012 to 2022

China’s Belt and Road Initiative and sustainable development: a case study of China - Serbia relations from 2012 to 2022
Anotace:
Srbsko se stalo součástí čínské iniciativy Pás a stezka hned po jejím začátku v roce 2013. Tato iniciativa investuje do různých oblastí, které jsou společné s oblastmi Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN). Tato práce demonstruje, jak tyto dvoustranné vztahy přispěly udržitelnosti Srbska a jak zapojení se do iniciativy Pásu a stezky ovlivnilo vztahy obou zemí. Je to dosaženo nastíněním …více
Abstract:
Serbia became a member of the Chinese Belt and Road Initiative right after its creation in 2013. This initiative invests in various fields, which are also common to fields of the United Nation’s Sustainable Development Goals. This thesis demonstrates how these bilateral relations contributed to Serbia’s sustainability and how the involvement in the Belt and Road Initiative impacted the relations. This …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Jeremy Alan Garlick
  • Oponent: Zuzana Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88950