Alice Kratochvílová

Bakalářská práce

Genderové rozdíly: Nerovné příležitosti žen ve vrcholových pozicích

Gender Differences: Unequal Opportunities of Women in Top Management
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení míry vnímané diskriminace žen v oblasti vrcholového managementu. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, genderových rolí, definování diskriminace a její měření, nastínění různých teoretických náhledů na diskriminaci, jako takovou. Součástí je také propojení skutečné podstaty diskriminace a faktorů, které vstupují do stanovení mezd. Praktická část …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the rate of discrimination that women face in top management positions. Theoretical part focuses on the determination of basic theory, gender role, defining discrimination and it's measuring. It also outlines the various theoretical perspectives of discrimination. The thesis also considers the connection between discrimination and related factors which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51022