Mgr. Vlastimil Jandásek

Diplomová práce

Majetkové poměry v manželství a nesezdaném soužití

Issues of Property in Marriage and in Cohabitation
Anotace:
Tato diplomová práce se v souladu s jejím názvem zabývá úpravou majetkových poměrů v manželství a nesezdaném soužití de lege lata. Autor se v práci nejprve zaměřuje na otázku manželství a podobu majetkových poměrů v něm, včetně možných modifikací majetkového režimu. Další část práce je věnována otázce pohledu zákona na soužití v kohabitaci a jeho specifik. V poslední části práce autor pro komparaci …více
Abstract:
This diploma thesis deals in accordance with its title with the treatment of matrimonial property regimes and cohabitants de lege lata. Firstly, the author focuses on the issue of marriage and its form of property relations, including possibility of modifications property regime. Another part of the thesis deals with the perspective of the law on living in cohabitation and its specifics. In the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta