Tomáš ŠVARC

Bakalářská práce

Secesionismus v teorii a praxi: Quebek

Secesionismus in theory and practice: Quebec
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou secese jak v teoretické, tak praktické rovině. Cílem práce bylo zjistit, zda a za jakých podmínek umožňuje remediální teorie práva na secesi Allena Buchanana provincii Quebek vystoupení z kanadské federace. Na základě zjištěných informací Quebek nemá jednostranné právo vystoupit z federace. Teoreticky by se Quebek mohl stát suverénním státem v případě, …více
Abstract:
This bachelor's thesis applies to issues of secession on both theoretical and practical levels. The aim of this thesis has been to find out whether and under which conditions Allen Buchanan's Remedial right theory only entitles the province of Quebec to secede from Canadian federation. Based on the discovered data, Quebec is not entitled to unilaterally leave the federation. On a theoretical basis …více
 

Klíčová slova

Kanada Quebek secese secesionismus
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVARC, Tomáš. Secesionismus v teorii a praxi: Quebek. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie