Linda KISZOVÁ

Bakalářská práce

Tendinopatie Achillovy šlachy, vznik patní ostruhy a vliv barefoot

Achilles Tendon Tendinopathy, Formation of Heel Spur and Barefoot Effect
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá patní ostruhou, možnostmi terapie včetně problematiky barefoot a jeho vlivu na patní ostruhu a souvislostí mezi zánětem Achillovy šlachy a vznikem patní ostruhy. Teoretická část zahrnuje anatomii a vlastnosti šlachy včetně vlastností Achillovy šlachy a přiblížení problematiky patní ostruhy a její terapie a barefoot. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření zkoumající …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a heel spurs, options of treatment including barefoot and its effect on the heel spur and the relationship between an Achilles tendonitis and the formation of the heel spur. The theoretical part contains the anatomy and properties of the tendon including the properties of the Achilles tendon and an approach to the issue of the heel spur and its therapy and the barefoot …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Nitka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KISZOVÁ, Linda. Tendinopatie Achillovy šlachy, vznik patní ostruhy a vliv barefoot. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma