Bc. Vojtěch Svěchota

Bachelor's thesis

Imobilizace kyseliny hyaluronové na nanovlákenné substráty

Immobilization of hyaluronic acid on nanofibrous substrates
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá funkcionalizací povrchu křemičitých nanovlákenných substrátů s cílem imobilizace kyseliny hyaluronové. V teoretické části jsou shrnuty poznatky získané rešerší, zaměřenou na metody zpracování a aplikaci kyseliny hyaluronové ve formě nanostruktur v medicíně. V další části rešerše jsou diskutovány metody modifikace kyseliny hyaluronové a možnosti využití anorganických nanovlákenných …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with surface functionalization of silica nanofibrous substrates with the goal of surface immobilizationthe of hyaluronic acid. The theoretical part summarizes the knowledge obtained from literature research, focusing on processing methods and applications of hyaluronic acid in the form of nanostructures in medicine. In the next section of theoretical part, there are discussed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Miroslava Rysová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svěchota, Vojtěch. Imobilizace kyseliny hyaluronové na nanovlákenné substráty. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Bachelor programme / odbor:
Nanotechnology / Nanomaterials

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.