Marcela KADLECOVÁ

Bachelor's thesis

Úřad práce jako aktér na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů v konkrétním regionu České republiky

Labour office as an actor on the labour market, from the perspective of employers, in a particular region of the Czech Republic
Abstract:
Tématem bakalářské práce je činnost úřadu práce na regionálním trhu práce z pohledu potřeb zaměstnavatelů. Potřeba získávání kvalitních zaměstnanců při současné situaci na trhu práce (rekordně nízká nezaměstnanost) je velice aktuální problematika. Nedostatek zejména kvalitních zaměstnanců na současném trhu práce vede k potřebě řešit tuto situaci. V této práci zkoumám spokojenost zaměstnavatelů s činností …more
Abstract:
The topic of my thesis is the activity of the labour office service on the field of the labour market all from the employers' point of view. The need of recruiting new highly qualified employees is an issue, especially in the current situation of a very low level of unemployment. The lack of qualified employees on the labour market calls for an immediate sollution. In my thesis I deal with the satisfaction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADLECOVÁ, Marcela. Úřad práce jako aktér na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů v konkrétním regionu České republiky . Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická