Tomáš NĚMEC

Bakalářská práce

Historie průmyslových havárií s nebezpečnými látkami na území dnešní ČR

The history of industrial accidents with hazardous materials in today's Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První z nich je teoretická část, kde jsou například uvedeny platné právní předpisy týkající se chemických havárií. Druhou částí jsou zjištěné výsledky, uvedeny ve dvou podkapitolách. První z nich jsou zjištěné nejzávažnější havárie. Při méně závažnějších haváriích již k takovým ztrátám na lidských životech nedocházelo. Tato část práce je rozdělena …více
Abstract:
This thesis is divided into two main parts. The first theoretical part includes for example the introduction to valid legal regulations concerning chemical accidents. The second part includes the obtained results, which are presented in two separate subchapters. The first charter is about the most serious accidents. In less serious accidents such a loss of human life have been eliminated. This part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ladislav Karda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEC, Tomáš. Historie průmyslových havárií s nebezpečnými látkami na území dnešní ČR. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses npg728 npg728/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.