Bc. Petra Bendlová

Bakalářská práce

Vliv konfliktního potenciálu jižního Kavkazu na energetickou bezpečnost EU

Impact of conflict potential of the South Caucasus on energy security of the EU
Anotace:
Předkládaná práce si klade za cíl aplikovat teorii regionálních bezpečnostních komplexů (RSCT) a energetické bezpečnosti (na pozadí sektorového pojetí bezpečnosti Kodaňskou školou) na případy jižního Kavkazu a Evropské unie. Výzkumnou otázkou potom je, jakou hrozbu energetické bezpečnosti Evropské unie představuje konfliktní potenciál jižního Kavkazu. V teoretické části jsou představeny a diskutovány …více
Abstract:
The aim of this thesis is to apply the Regional Security Complex Theory (RSCT) and energy security theoretical aspects (on the background of the concept of security sectors invented by the Copenhagen School) on cases of the South Caucasus and the European Union. The research question sounds like: what threat does the South Caucasus conflict potential represent to energy security of the European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Martinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií