Bc. Hana Hartová

Bakalářská práce

Nadaní žáci v matematice

Gifted Pupils in Mathematics
Anotace:
Bakalářská práce „Nadaní žáci v matematice“ se zabývá teoretickými poznatky o nadaných dětech. Vymezuje základní pojmy o nadání, jako jsou definice nadání, rozdíl mezi nadáním a talentem, druhy nadání, kritéria nadání, jak se nadané děti vyznačují a jak je poznáme. Dále se práce zabývá možnostmi rozvoje nadaných dětí, motivací v matematice a ukázkou několika příkladů pro tyto žáky.
Abstract:
Bachelor thesis "Gifted pupils in mathematics" deals with theoretical knowledge about gifted children. It defines the basic concepts of gift, such as the definition of gift, the difference between gift and talent, kinds of gift, gift criteria and how can gifted pupils be distinguished and how they differ from others. The thesis deals with the possibilities of the development of gifted children, motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Lepka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy