Bc. Jiří Kučera

Master's thesis

Textové klastrovací algoritmy

Clustering agorithms for text documents
Abstract:
Práce se zabývá analýzou a popisem metod shlukování textových dokumentů společně s popis měr hodnocení výsledků shlukové analýzy. V další části je popsána implementace metody k středů, metody průměrné vazby a metody bisecting k means. Následně byly implementované algoritmy srovnány, co se týče výkonnosti algoritmů a kvality výstupních shluků.
Abstract:
In the first part, the thesis deals with an analysis and description of clustering methods for text documents and with the description of methods for validating results of a cluster analysis. In the second part, there is a description of an implementation of clustering methods such as k means, average linkage method and bisecting k means followed by the comparison of implemented methods as for performance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2010
  • Supervisor: RNDr. Matěj Štefaník
  • Reader: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky